Verandermanagement is noodzaak, vereist draagvlak en leidt tot hogere productiviteit!

In tijden van crisis en tegenvallende resultaten is verandering noodzakelijk. Verandering in strategie, beleid, structuur, attitude en gedrag! Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit maar liefst met 20% kan stijgen, wat goed is voor jaarlijks 100 miljard Euro extra. Op een termijn van 10 jaar is dat een verdubbeling van de economische groei!

Bij veel veranderingen (reorganisaties) wordt per decreet een verandering afgekondigd, zonder dat het gedrag van “de top” (de leiding dus) wijzigt. Terwijl er verderop in de organisatie wel concrete gedragswijzigingen noodzakelijk zijn. Van oudsher kijkt iedereen vaak op tegen de leider van de groep. Het gedrag geldt als norm voor succes (status), dus wordt dat gedrag vaak gekopieerd. Iedereen wil immers succesvol zijn. En als je (ver) afwijkt van de leider, dan zet die dat recht. Of, jij zelf wordt de nieuwe leider!

Leiderschap.

Ook in het hedendaagse werkende leven is volgen en volgzaamheid een item, maar niet zomaar vanzelfsprekend. Veranderen komt dus niet zomaar doordat “de leider” wordt gevolgd (en dat heeft ook hele goede kanten).

Hedendaagse verandering wordt digitaal aangekondigd en afgehandeld. Het bijhorende gedrag moet door het voltallige management worden geraden, zonder dat hiervoor ondersteuning of training beschikbaar is.

Draagvlak.

Communciatie is vaak een probleem: in het efficiënt uitwisselen van informatie en communiceren met elkaar. Ondanks middelen en technologien zoals ICT verandert dit echter geen natuurwetten: mensen volgen nog steeds voorbeeldgedrag.

Houding en gedrag.

Verander dus je management. Niet door er zomaar, bot, nieuwe mensen neer te zetten en de oude weg te sluizen (of ontslaan), maar door nieuw gedrag van je management te verlangen en te faciliteren. Concreet, door training. En door hulp op de werkvloer (coaching) om in bestaande, alledaagse situaties “te overleven” en het nieuw geleerde gedrag toe te blijven passen. Veranderen is dus een taak van het (voltallige) lijnmanagement. Het gaat om omvormen van de leiding en het faciliteren bij het leren voor de nieuwe situatie. Vormgeving dus, als trainer en coach. En niet zozeer een inhoud aanpassen.

Dit lijkt een lange weg, maar is wel de énige weg. En daarmee dus meteen ook de kortste route naar effectief, blijvend veranderen.

Op October 26, 2011