Blended Coaching

De hoogleraar strategisch HRM, Professor dr. Kluitmans (Open Universiteit): “Het ziet er fantastisch uit… volgens mij is het en innovatief en leerzaam.” Dr. Wouter Reynaert (Fontys Hogescholen): “Ik heb het boek met plezier gelezen. Zeer inspirerend!” Ad Bonneur (Directeur Tauw BV): "Een opleiding, deels op afstand, die bijdraagt aan cultuurontwikkeling? Wat moet dat wel zijn? De NoGame is een accountmanagement Game waarbij teams van vier medewerkers leren hoe je planmatige accountmanagement ter hand neemt. In een mix van E learning en klassikale bijeenkomsten komen alle noodzakelijke onderwerpen aan bod. Daarmee is het een intensieve training voor onze mensen maar het levert ook wat op! Niet alleen kennis van de klant maar ook de meerwaarde van werken in een team én werken met keiharde deadlines zijn onderdeel van dit programma."

Verbeteren van bedrijfsresultaat op een duurzame wijze; techniek, wetenschap en milieu met elkaar verbinden; daar ligt onze focus. Wij hebben afgelopen jaren erg hard gewerkt om kennis te verbinden en ondernemerschap en gedragsverandering in organisatie met elkaar te laten interacteren.

Het Boek “Blended Coaching” vertaalt de praktijk van; “competenties in lijn brengen met de strategie” van de huidige organisaties naar een werkend model. Veel zult u herkennen van de dagelijkse praktijk, en hoe weerbarstig gedrag en interventies zijn. Wij, als collega’s organisatie adviseurs en coaches hebben samen met Universiteiten en software ontwikkelaars een werkende driehoek ontwikkeld en meerjaren beproefd.

1 Organisatie onderzoek en feedback - 2 Online leren- 3 Workshops met praktijk.

Gedragsverandering wordt wetenschappelijk voor en nagemeten. De Blended Coach programma’s zijn qua uitvoering uitgereikt over de tijd, kortdurend met veel prikkels en uitdagend. Ze verbinden leren met leiderschap en management. Ieder heeft een verantwoordelijkheid en rol in de procesverbetering in het bedrijf. Het zal je erg aanspreken! Het boek is daarnaast geschikt voor organisatieadviseurs en kan bijdragen aan het brengen van structuur tijdens een verandering in een organisatie. Wij beogen onze kennis te delen en nodigen jullie graag uit voor een drietal onderwerpen waarvoor geen vergoeding wordt gevraagd.

Gratis boekpresentatie op 30 september: Blended Coaching – geplande gedragsverandering door Blended Coaching – aan het einde kunt u een publicatie meenemen waarin 15 businesscases staan beschreven hoe wij dit hebben aangepakt met naam en toenaam van het bedrijf!

Aanmelden kan op: http://www.blendedcoaching.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=152&Itemid=166&lang=nl

Blended coaching is een mix van methodieken die leidt tot een meetbare ontwikkeling bij mens en organisatie; optimaal gebruikmaken van de combinatie van een digitale leeromgeving, klassikale sessies en coaching-on-the-job met veel aandacht voor het monitoren van de vooruitgang. Coachen en trainen op maat. Hierbij staat learning by doing centraal, waardoor de deelnemers meer inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en in het bedrijf en zijn context.

Met Blended coaching is de totale intensiteit waarmee de deelnemers met de lesstof te maken hebben veel groter dan alleen met klassikale trainingen. In plaats van enkele dagen klassikaal trainen wordt het pro­gramma uit elkaar getrokken tot enkele maanden. Gedurende deze hele peri­ode worden overzichtelijke informatieblokken aangeboden. Hierdoor overzien deelnemers de kennis beter en ervaren ze minder piekbelasting. Gedragsverandering heeft tijd nodig. Bij Blended coaching worden deelnemers gedoseerd door het leerproces geleid. Daardoor is er ruimte om de aangeboden leerstof te absorberen en toe te passen en is de kans op ontwikkelen en beklijven vele malen groter.

Practice meets Science

BLENDED COACHING®

Demonstratiefilm downloaden?

http://www.vimeo.com/4009756

password: bc2009$

Hartelijke groeten,

Rob en Aldert

Drs. R.J.M. Remie MSHRM

Dr. A.R. van Buuren

Op September 10, 2009